علیرغم اخباری که در هفته های اخیر مبنی بر احتمال پذیرش پستی مدیریتی در فیفا توسط مارادونا وجود داشت، او به عنوان سرمربی تیم دسته دومی فجیره امارات انتخاب شد.

مارادونا از سال 2012 و بعد از جدایی از الوصل، هدایت تیمی را در دست نگرفته بود اما حالا ماموریت دارد با قراردادی یک ساله تیم فجیره به دسته اول امارات بازگرداند.